Date Level Title Vs Home/Away
11.28.2022 @ 6:45 PM Freshmen YUKON (9th) Yukon home
11.29.2022 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. YUKON (V/JV) Yukon away
12.01.2022 @ 6:45 PM Freshmen SANTA FE Edmond Santa Fe away
12.02.2022 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. SANTA FE (Youth BB Night) Edmond Santa Fe home
12.06.2022 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. NORMAN Norman away
12.08.2022 @ TBA VARSITY BISHOP KELLEY TOURNAMENT (Day 1) Bishop Kelley away
12.09.2022 @ TBA VARSITY BISHOP KELLEY TOURNAMENT (Day 2) Bishop Kelley away
12.10.2022 @ TBA VARSITY BISHOP KELLEY TOURNAMENT (Day 3) Bishop Kelley away
12.15.2022 @ 6:45 PM Freshmen SOUTHMOORE Southmoore away
12.16.2022 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. SOUTHMOORE (Pom Clinic) Southmoore home
12.28.2022 @ TBA VARSITY BANK 7 HOLIDAY CLASSIC (Day 1) Mustang home
12.29.2022 @ TBA VARSITY BANK 7 HOLIDAY CLASSIC (Day 2) Mustang home
12.30.2022 @ TBA VARSITY BANK 7 HOLIDAY CLASSIC (Day 3) Mustang home
01.12.2023 @ 6:45 PM Freshmen WESTMOORE Westmoore away
01.13.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. WESTMOORE (Color Out) Westmoore home
01.17.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. STILLWATER Stillwater away
01.19.2023 @ TBA VARSITY SHAWNEE INVITATIONAL (Day 1) Shawnee away
01.20.2023 @ TBA VARSITY SHAWNEE INVITATIONAL (Day 2) Shawnee away
01.21.2023 @ TBA VARSITY SHAWNEE INVITATIONAL (Day 3) Shawnee away
01.23.2023 @ 6:45 PM Freshmen EDMOND NORTH Edmond North home
01.26.2023 @ 6:45 PM Freshmen MOORE Moore away
01.27.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. MOORE (Homecoming) Moore home
01.31.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. NORMAN NORTH Norman North home
02.03.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. EDMOND MEMORIAL Edmond Memorial away
02.06.2023 @ 6:45 PM Freshmen DEER CREEK Deer Creek away
02.07.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. DEER CREEK (Cheer Clinic) Deer Creek home
02.09.2023 @ 6:45 PM Freshmen SOUTHMOORE (9TH) Southmoore home
02.10.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. SOUTHMOORE (V/JV) Southmoore away
02.13.2023 @ 6:45 PM Freshmen MOORE (9th) Moore home
02.14.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. MOORE (V/JV) Moore away
02.16.2023 @ 6:45 PM Freshmen YUKON Yukon away
02.17.2023 @ 4:30/7:30 PM Varsity, J.V. YUKON (SENIOR NIGHT) Yukon home
02.24.2023 @ TBA VARSITY REGIONALS (Day 1) OSSAA tbd
02.25.2023 @ TBA VARSITY REGIONALS (Day 2) OSSAA tbd
03.03.2023 @ TBA VARSITY AREA (Day 1) OSSAA tbd
03.04.2023 @ TBA VARSITY AREA (Day 2) OSSAA tbd
03.09.2023 @ TBA VARSITY STATE TOURNAMENT (Day 1) OSSAA tbd
03.10.2023 @ TBA VARSITY STATE TOURNAMENT (Day 2) OSSAA tbd
03.11.2023 @ TBA VARSITY STATE TOURNAMENT (Day 3) OSSAA tbd