X

Upcoming Events

Varsity Boys Basketball

away

@Jenks/Union

01.21.2021 @ TBD

Location Address

Varsity Girls Basketball

away

Jenks/Union Tournament

01.21.2021 @ 4:00pm

 

Varsity Wrestling

VS (District Duals)

01.21.2021 @ 4:00 P.M.

 

Varsity Girls Basketball

Jenks/Union Tournament

01.22.2021 @ TBA

 

Varsity Wrestling

away

AT Owasso Tournament

01.22.2021 @ 10:00 A.M.

Location Address

Varsity Girls Basketball

away

Jenks/Union Tournament

01.23.2021 @ TBA

 

Varsity Swimming

away

COAC SWIM MEET

01.23.2021 @ 11:00 AM

Location Address

Varsity Wrestling

away

AT Owasso Tournament

01.23.2021 @ 10:00 A.M.

Location Address

Varsity / J.V. Wrestling

away

AT Tuttle

01.28.2021 @ 6:00 P.M.

Location Address

J.V. / Varsity Boys Basketball

home

vs Moore

01.29.2021 @ 4:30p.m. & 7:30p.m.

 

Varsity / J.V. Girls Basketball

home

Moore

01.29.2021 @ 3:30PM/6:00PM

 

J.V. / Varsity Boys Basketball

away

Yukon

01.30.2021 @ 4:00

 

Varsity / J.V. Girls Basketball

away

Yukon

01.30.2021 @ 12:00PM JV/ 2:30PM V

Location Address

J.V. / Varsity Boys Basketball

home

vs Norman North

02.02.2021 @ 4;30p.m. & 7:30p.m.

 

Varsity / J.V. Girls Basketball

home

Norman North

02.02.2021 @ 3:30PM/6:00PM

 

J.V. / Varsity Boys Basketball

away

@Edmond Memorial

02.05.2021 @ 4:30p.m. & 7:30p.m.

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball

away

Edmond Memorial

02.05.2021 @ 3:30PM/6:00PM

Location Address

Varsity Swimming

away

SWIM REGIONALS

02.05.2021 @ TBA

 

Varsity Swimming

away

SWIM REGIONALS

02.06.2021 @ TBA

 

Varsity / J.V. Girls Basketball

away

Stillwater

02.06.2021 @ 1:00pm JV/ 3:30PM V

Location Address

J.V. / Varsity Boys Basketball

away

Stillwater

02.06.2021 @ 5:00

 

J.V. / Varsity Boys Basketball

home

vs Deer Creek

02.09.2021 @ 4:30p.m. & 7:30p.m.

 

Varsity / J.V. Girls Basketball

home

Deer Creek

02.09.2021 @ 3:30PM/6:00PM

 

J.V. / Varsity Boys Basketball

away

@Southmoore

02.12.2021 @ 4:30p.m. & 7:30p.m.

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball

away

Southmoore

02.12.2021 @ 3:30PM/6:00PM

Location Address

J.V. / Varsity Boys Basketball

away

@Moore

02.16.2021 @ 4:30p.m. & 7:30p.m.

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball

away

Moore

02.16.2021 @ 3:30PM/6:00PM

Location Address

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer Scrimmage

02.16.2021 @ TBA

 

J.V. / Varsity Boys Basketball

home

vs Yukon

02.19.2021 @ 4:30p.m. & 7:30p.m.

 

Varsity / J.V. Girls Basketball

home

Yukon

02.19.2021 @ 3:30PM/6:00Pm

 

Varsity Swimming

away

SWIM STATE

02.19.2021 @ TBA

Location Address

Varsity Swimming

away

SWIM STATE

02.20.2021 @ TBA

Location Address

Varsity / J.V. Boys Soccer

home

Bentonville West Scrimmage

02.20.2021 @ TBA

 

Varsity Boys Soccer

away

Sapulpa Scrimmage Festival

02.20.2021 @ TBA

 

Varsity Girls Soccer

home

Girls Soccer Varisty Scrimmage

02.26.2021 @ 5:30

 

Varsity Boys Tennis

Yukon Scrimmage- Yukon

02.27.2021 @

 

Varsity Girls Tennis

away

Yukon Scrimmage

02.27.2021 @ TBA

 

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer Varisty Scrimmages

02.27.2021 @ TBA

 

Varsity Boys Tennis

Westmoore Tournament- Earlywine

03.01.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

away

Westmoore Tournament - Earlywine Park

03.01.2021 @ TBA

 

Varsity Girls Tennis

Putnam City Tournament- OCTC

03.02.2021 @

 

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer V @ Norman

03.02.2021 @ 6:00

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

away

Norman

03.02.2021 @ 4:30 8:00

 

J.V. / Varsity Slow Pitch Softball

home

Southmoore

03.02.2021 @ 4:30 & 5:30 PM

Location Address

Varsity Boys Tennis

Putnam City Tournament- OCTC

03.03.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

Putnam City JV-OCTC

03.04.2021 @

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

home

Harrah

03.04.2021 @ JV - 4:30 Varsity 5:30

Location Address

Varsity Boys Tennis

Carl Albert Tournament- OCTC

03.05.2021 @

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

home

Chickasha

03.05.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Girls Soccer

home

Girls Soccer vs Bentonville

03.05.2021 @ 6:00

 

Varsity Girls Tennis

Carl Albert Tournament- OCTC

03.06.2021 @

 

Varsity Boys Track & Field, Girls Track & Field

home

Mustang Meet

03.06.2021 @

 

Varsity Boys Tennis

home

Yukon/Durant Dual- Mustang

03.09.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

home

Yukon/Durant Dual- Mustang

03.09.2021 @

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

away

Edmond Santa Fe

03.09.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer @ Ed. Santa Fe

03.09.2021 @ 6:00

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

home

Washington

03.09.2021 @ V - 5:00 JV 6:30

Location Address

Varsity Boys Tennis

Owasso Tournament- Owasso

03.11.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

Owasso Tournament- Owasso

03.11.2021 @

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Big Cat Classic Tournament

03.11.2021 @ TBA

 

Varsity Girls Soccer

home

Girls Soccer vs Yukon

03.12.2021 @ 6:00

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Big Cat Classic Tournament

03.12.2021 @ TBA

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

home

Yukon

03.12.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

Mustang JV Torunament- OCTC

03.23.2021 @

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

away

Deer Creek

03.23.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer vs Deer Creek

03.23.2021 @ 6:00

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

Moore

03.23.2021 @ JV 5:00 V 6:00

Location Address

Varsity Girls Tennis

Duncan Tournament-OCTC

03.24.2021 @

 

Varsity Boys Tennis

home

Western Heights/ MT. St. Mary Dual- Mustang

03.25.2021 @

 

Varsity / J.V. Girls Tennis, Boys Tennis

home

Western Heights/ Mt. St. Mary Dual- Mustang

03.25.2021 @

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Choctaw

03.25.2021 @ 4:30

Location Address

Varsity Slow Pitch Softball

DH

03.25.2021 @ 5:30

Location Address

Varsity Boys Soccer

away

Bixby Tournament Game 1

03.26.2021 @ TBA

 

Varsity Boys Soccer

away

Bixby Tournament Game 2

03.26.2021 @ TBA

 

Varsity Girls Soccer

away

GSOC Varsity Tournament

03.26.2021 @ TBA

 

Varsity Boys Tennis

Western Heights Tournament- OCTC

03.27.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

Western Heights Tournament- OCTC

03.27.2021 @

 

Varsity Boys Soccer

away

Bixby Tournament Game 3

03.27.2021 @ TBA

 

Varsity Girls Soccer

away

GSOC Varisty Tournament

03.27.2021 @ TBA

 

Varsity Boys Tennis

PCN Tournament- OCTC

03.29.2021 @

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

home

Choctaw

03.30.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Girls Soccer

home

Girls Soccer vs Choctaw

03.30.2021 @ 6:00

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

away

Southmoore

03.30.2021 @ JV 4:30 V 5:30

Location Address

Varsity Girls Tennis

PCN Tournament- OCTC

03.31.2021 @

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Best of the West Tournament @ Weatherford

04.01.2021 @ TBA

 

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer @ Westmoore

04.02.2021 @ 6:00

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Best of the West Tournament @ Weatherford

04.02.2021 @ TBA

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

away

Westmoore

04.02.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Boys Tennis

Midwest City Tournament- OCTC

04.05.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

Midwest City Tournament- OCTC

04.05.2021 @

 

Varsity Girls Tennis

Tecumseh Tournement-Tecumseh

04.05.2021 @

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

away

Purcell

04.05.2021 @ V 5:00 JV 6:30

 

Varsity Boys Tennis

Tecumseh Tournament- Tecumseh

04.06.2021 @

 

Varsity Girls Soccer

home

Girls Soccer vs U.S. Grant

04.06.2021 @ 6:00

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Jenks Festival

04.06.2021 @ TBA

Location Address

Varsity / J.V. Boys Soccer

away

US Grant

04.06.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity / Freshmen Boys Track & Field, Girls Track & Field

away

COAC Meet

04.08.2021 @

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

home

JV2 Triad @ Mustang vs. Santa Fe South

04.08.2021 @ 5:00

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Elgin

04.08.2021 @ 5:00

 

Varsity Boys Tennis

Yukon Tournament- Yukon

04.09.2021 @

 

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer @ Southmoore

04.09.2021 @ 6:00

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

away

Southmoore

04.09.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Girls Tennis

away

Yukon Tournament- Yukon

04.10.2021 @

 

Varsity Slow Pitch Softball

home

Elgin (Varsity Only)

04.12.2021 @ 5:00

 

Varsity Boys Tennis

Choctaw Tournament- Choctaw

04.13.2021 @

 

Varsity Girls Soccer

home

Girls Soccer vs PCN

04.13.2021 @ 6:00

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

home

Putnam City North

04.13.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity Slow Pitch Softball

home

Putnam City (DH)

04.13.2021 @ 5:00 & 6:30

Location Address

Varsity Slow Pitch Softball

away

Dale Festival

04.15.2021 @ TBA

Location Address

Varsity Girls Soccer

home

Girls Soccer vs Ed. North

04.16.2021 @ 6:00

 

Varsity Slow Pitch Softball

away

Dale Festival @ Firelake

04.16.2021 @ TBA

Location Address

Varsity Boys Tennis

COAC- OCTC

04.17.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

COAC Tournament- OCTC

04.17.2021 @

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

away

Moore

04.19.2021 @ JV 5:00 V 6:30

Location Address

Varsity Girls Tennis

Edmond North Tournament- Edmond

04.20.2021 @

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

home

Edmond North

04.20.2021 @ 4:30 8:00

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

home

Choctaw

04.20.2021 @ V 4:30 JV 5:30

 

Varsity Boys Tennis

Edmond North Tournament- Edmond

04.21.2021 @

 

Varsity / J.V. Boys Soccer

away

Lawton

04.22.2021 @ TBA

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

home

Deer Creek

04.22.2021 @ V 5:00 JV 6:00

 

Varsity Girls Soccer

away

Girls Soccer @ Lawton

04.23.2021 @ 6:00

 

Varsity Boys Tennis

Ponca City Tournament- Ponca City

04.24.2021 @

 

Varsity Girls Tennis, Boys Tennis

Ponca City Tournament- Ponca City

04.24.2021 @

 

Varsity / J.V. Slow Pitch Softball

home

Amber-Pocassett

04.26.2021 @ V 5:00 JV 6:30

 

Varsity Boys Tennis

Durant Tournament- Durant

04.27.2021 @

 

Varsity Boys Tennis, Girls Tennis

Durant Tournament- Durant

04.27.2021 @

 

Varsity Boys Tennis

Shawnee Tournament- Shawnee

05.01.2021 @

 

Varsity Boys Track & Field, Girls Track & Field

away

Regional Meet

05.01.2021 @

 

Varsity Girls Tennis

Girl's Regionals

05.03.2021 @

 

Varsity Girls Tennis

Girl's State

05.07.2021 @

 

Varsity Boys Tennis

Regionals- OCTC

05.10.2021 @

 

Varsity Boys Tennis

State Tournament- OCTC

05.14.2021 @

 

Varsity Boys Track & Field, Girls Track & Field

away

State Meet Day 1

05.15.2021 @

 

Varsity Boys Track & Field, Girls Track & Field

State Meet day 2

05.16.2021 @

 
Filter Schedules All Varsity Junior Varsity Freshmen

More Mustang Sports Shows

2020-2021 Mustang Bronco Basketball Coaches Show - Episode 2
2020-2021 Mustang Bronco Wrestling Coach's Show - Episode 1
2020-2021 Mustang Bronco Basketball Coaches Show - Episode 1
2020 November Signing Day
2020 Season, Episode 10 Lee Blankenship Coach's Show
2020 Season, Episode 9 Lee Blankenship Coach's Show
2020 Season, Episode 8 Lee Blankenship Coach's Show

Athletic Dept. Announcements

Partners