X

Upcoming Events

Varsity / J.V. Boys Basketball

away

YUKON (V/JV)

11.29.2022 @ 4:30/7:30 PM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

away

Yukon

11.29.2022 @ 3:30pm/6:00pm

 

Freshmen Boys Basketball

away

SANTA FE

12.01.2022 @ 6:45 PM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Edmond Santa Fe

12.01.2022 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

home

SANTA FE (Youth BB Night)

12.02.2022 @ 4:30/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

home

Edmond Santa Fe

12.02.2022 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Blanchard Tournament

12.02.2022 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Blanchard Tournament Day 2

12.03.2022 @ 10:00 AM

Location Address

J.V. Wrestling

away

Blanchard Tournament (JV)

12.03.2022 @ 10:00 AM

Location Address

J.V. Wrestling

away

PCO Tournament (JV)

12.03.2022 @ 10:00 AM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

home

Norman

12.05.2022 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

away

NORMAN

12.06.2022 @ 4:30/7:30 PM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

away

Norman

12.06.2022 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity / J.V. Swimming

away

Enid Meet

12.06.2022 @ TBA

Location Address

Varsity / J.V. Wrestling, Girls Wrestling

home

Yukon (V/JV)

12.06.2022 @ 4:30/6:00/7:30 PM

 

VARSITY Boys Basketball

away

BISHOP KELLEY TOURNAMENT (Day 1)

12.08.2022 @ TBA

Location Address

Varsity Girls Basketball

away

Bishop Kelley Tournament

12.08.2022 @ 4:00pm

 

Freshmen Girls Basketball

away

Carl Albert Tournament

12.08.2022 @ 12:40pm

 

Varsity / J.V. Wrestling, Girls Wrestling

home

Guthrie (V/JV)

12.08.2022 @ 4:30/6:00/7:30 PM

 

VARSITY Boys Basketball

away

BISHOP KELLEY TOURNAMENT (Day 2)

12.09.2022 @ TBA

Location Address

Varsity Girls Basketball, Boys Basketball

away

Bishop Kelley Tournament

12.09.2022 @ TBA

 

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Carl Albert Tournament

12.09.2022 @ TBA

 

Varsity / J.V. POM

OSDTDA State Competition

12.09.2022 @ Cox Convention Center - Tulsa

Location Address

Varsity / J.V. Swimming

away

Yukon Invitational

12.09.2022 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity Wrestling

away

Mid-America National Tourn. (V)

12.09.2022 @ 10:00 AM

Location Address

VARSITY Boys Basketball

away

BISHOP KELLEY TOURNAMENT (Day 3)

12.10.2022 @ TBA

Location Address

Varsity Girls Basketball, Boys Basketball

away

Bishop Kelley Tournament

12.10.2022 @ TBA

 

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Carl Albert Tournament

12.10.2022 @ TBA

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Cache Tournament

12.10.2022 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity Wrestling

away

Mid-America National Tourn. Day 2 (V)

12.10.2022 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity / J.V. Wrestling, Girls Wrestling

home

Tulsa Union (V/JV)

12.13.2022 @ 4:30/6:00/7:00 PM

 

Freshmen Boys Basketball

away

SOUTHMOORE

12.15.2022 @ 6:45 PM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Southmoore

12.15.2022 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Swimming

away

Duncan Meet

12.15.2022 @ TBA

Location Address

Varsity / J.V. Boys Basketball

home

SOUTHMOORE (Pom Clinic)

12.16.2022 @ 4:30/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

home

Southmoore

12.16.2022 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity Wrestling

away

Kansas City Stampede (V)

12.16.2022 @ 10:00 AM

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Duncan SOI

12.17.2022 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity Wrestling

away

Kansas City Stampede Day 2 (V)

12.17.2022 @ 10:00 AM

 

VARSITY Boys Basketball

home

BANK 7 HOLIDAY CLASSIC (Day 1)

12.28.2022 @ TBA

 

Varsity Girls Basketball

home

Bank 7 Holiday Classic

12.28.2022 @ 7:00pm

 

VARSITY Boys Basketball

home

BANK 7 HOLIDAY CLASSIC (Day 2)

12.29.2022 @ TBA

 

Varsity Girls Basketball, Boys Basketball

home

Bank 7 Holiday Classic

12.29.2022 @ TBA

 

VARSITY Boys Basketball

home

BANK 7 HOLIDAY CLASSIC (Day 3)

12.30.2022 @ TBA

 

Varsity Girls Basketball, Boys Basketball

home

Bank 7 Holiday Classic

12.30.2022 @ TBA

 

Varsity / J.V. Wrestling

away

Piedmont (V/JV)

01.03.2023 @ 6:00/7:00 PM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

away

Edmond North

01.06.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity Wrestling

away

Geary Tournament (V)

01.06.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity Wrestling

away

Geary Tournament Day 2(V)

01.07.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Yukon Ladies Invitational

01.07.2023 @ 7:00 AM

Location Address

Varsity / J.V. Swimming

away

Putnam City Invitational

01.10.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity / J.V. Wrestling

home

Deer Creek *Sr Night (V/JV)

01.10.2023 @ 6:00/7:30 PM

 

Freshmen Boys Basketball

away

WESTMOORE

01.12.2023 @ 6:45 PM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Westmoore

01.12.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Wrestling

home

Choctaw (V/JV)

01.12.2023 @ 6:00/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Little Axe/Ponca City Tri

01.12.2023 @ 6:00 PM

Location Address

Varsity / J.V. Boys Basketball

home

WESTMOORE (Color Out)

01.13.2023 @ 4:30/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

home

Westmoore

01.13.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity / J.V. Swimming

away

Edmond Meet

01.13.2023 @ 5:30 PM

Location Address

Varsity / J.V. Wrestling

away

COAC Conference (V/JV)

01.13.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity / J.V. Wrestling

away

COAC Conference Day 2 (V/JV)

01.14.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

home

Stillwater

01.16.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

away

STILLWATER

01.17.2023 @ 4:30/7:30 PM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

away

Stillwater

01.17.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Westmoore

01.17.2023 @ 6:00 PM

Location Address

VARSITY Boys Basketball

away

SHAWNEE INVITATIONAL (Day 1)

01.19.2023 @ TBA

Location Address

Varsity Girls Basketball, Boys Basketball

away

Shawnee Invitational

01.19.2023 @ TBA

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Coac Girls Conference

01.19.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity Wrestling

away

District Duals (V)

01.19.2023 @ 10:00 AM

Location Address

VARSITY Boys Basketball

away

SHAWNEE INVITATIONAL (Day 2)

01.20.2023 @ TBA

Location Address

Varsity Girls Basketball, Boys Basketball

away

Shawnee Invitational

01.20.2023 @ TBA

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

McCloud Dual Tournament

01.20.2023 @ 10:00 AM

Location Address

VARSITY Boys Basketball

away

SHAWNEE INVITATIONAL (Day 3)

01.21.2023 @ TBA

Location Address

Varsity Girls Basketball, Boys Basketball

away

Shawnee Invitational

01.21.2023 @ TBA

 

Varsity / J.V. Swimming

away

COAC Meet

01.21.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

McCloud Dual Tournament Day 2

01.21.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Freshmen Boys Basketball

home

EDMOND NORTH

01.23.2023 @ 6:45 PM

 

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

home

Edmond North

01.23.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Girls Wrestling

away

Moore

01.24.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Freshmen Boys Basketball

away

MOORE

01.26.2023 @ 6:45 PM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Moore

01.26.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Wrestling, Girls Wrestling

away

Tuttle (V/JV)

01.26.2023 @ 6:00/7:00 PM

Location Address

Varsity / J.V. Boys Basketball

home

MOORE (Homecoming)

01.27.2023 @ 4:30/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

home

Moore Homecoming

01.27.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

J.V. Wrestling

away

Clinton Hub Tournament (JV)

01.27.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity Wrestling

away

Pryor-Burdick Tournament (V)

01.27.2023 @ 10:00 AM

Location Address

J.V. Wrestling

away

Clinton Hub Tournament Day 2 (JV)

01.28.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Norman North

01.30.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

home

NORMAN NORTH

01.31.2023 @ 4:30/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

home

Norman North

01.31.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

J.V. Wrestling, Girls Wrestling

away

Duncan (JV)

01.31.2023 @ 6:00/7:00 PM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

home

Edmond Memorial

02.02.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

away

EDMOND MEMORIAL

02.03.2023 @ 4:30/7:30 PM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

away

Edmond Memorial

02.03.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Wrestling, Girls Wrestling

away

Junior High State

02.03.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Varsity Swimming

away

OSSAA Regionals

02.04.2023 @ TBA

Location Address

Wrestling, Girls Wrestling

away

Junior High State Day 2

02.04.2023 @ 10:00 AM

Location Address

Freshmen Boys Basketball

away

DEER CREEK

02.06.2023 @ 6:45 PM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Deer Creek

02.06.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

home

DEER CREEK (Cheer Clinic)

02.07.2023 @ 4:30/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

home

Deer Creek

02.07.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Freshmen Boys Basketball

home

SOUTHMOORE (9TH)

02.09.2023 @ 6:45 PM

 

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

home

Southmoore

02.09.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

away

SOUTHMOORE (V/JV)

02.10.2023 @ 4:30/7:30 PM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

away

Southmoore

02.10.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity / J.V. POM

DTU National Competition

02.10.2023 @

Location Address

Varsity Wrestling

away

Dual State

02.10.2023 @ 12:00 PM

 

Varsity Wrestling

away

Dual State Day 2

02.11.2023 @ 12:00 PM

 

Freshmen Boys Basketball

home

MOORE (9th)

02.13.2023 @ 6:45 PM

 

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

home

Moore

02.13.2023 @ 5:30pm

 

Varsity Girls Wrestling

away

Girls Regionals

02.13.2023 @ 10:00 AM

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

away

MOORE (V/JV)

02.14.2023 @ 4:30/7:30 PM

Location Address

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

away

Moore

02.14.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity Girls Wrestling

away

Girls Regionals Day 2

02.14.2023 @ 10:00 AM

 

Freshmen Boys Basketball

away

YUKON

02.16.2023 @ 6:45 PM

Location Address

Freshmen Girls Basketball, Boys Basketball

away

Yukon

02.16.2023 @ 5:30pm

 

Varsity / J.V. Boys Basketball

home

YUKON (SENIOR NIGHT)

02.17.2023 @ 4:30/7:30 PM

 

Varsity / J.V. Girls Basketball, Boys Basketball

home

Yukon Senior Night

02.17.2023 @ 3:30pm/6:00pm

 

Varsity Wrestling

away

Regionals

02.17.2023 @ 10:00 AM

 

Varsity Swimming

away

OSSAA STATE

02.18.2023 @ TBA

Location Address

Varsity Wrestling

away

Regionals Day 2

02.18.2023 @ 10:00 AM

 

VARSITY Boys Basketball

tbd

REGIONALS (Day 1)

02.24.2023 @ TBA

 

Varsity Wrestling, Girls Wrestling

away

OSSAA State Tournament

02.24.2023 @ 10:00 AM

Location Address

VARSITY Boys Basketball

tbd

REGIONALS (Day 2)

02.25.2023 @ TBA

 

Varsity Wrestling, Girls Wrestling

away

OSSAA State Tournament Day 2

02.25.2023 @ 10:00 AM

Location Address

VARSITY Boys Basketball

tbd

AREA (Day 1)

03.03.2023 @ TBA

 

VARSITY Boys Basketball

tbd

AREA (Day 2)

03.04.2023 @ TBA

 

VARSITY Boys Basketball

tbd

STATE TOURNAMENT (Day 1)

03.09.2023 @ TBA

 

VARSITY Boys Basketball

tbd

STATE TOURNAMENT (Day 2)

03.10.2023 @ TBA

 

VARSITY Boys Basketball

tbd

STATE TOURNAMENT (Day 3)

03.11.2023 @ TBA

 
Filter Schedules All Varsity J.V. Freshmen VARSITY

More Mustang Sports Shows

2022 Season, Episode 12 Lee Blankenship Coach's Show
2022 Season, Episode 11 Lee Blankenship Coach's Show
2022 Season, Episode 10 Lee Blankenship Coach's Show
2022 Season, Episode 9 Lee Blankenship Coach's Show
2022 Season, Episode 8 Lee Blankenship Coach's Show
2022 Season, Episode 7 Lee Blankenship Coach's Show
2022 Season, Episode 6 Lee Blankenship Coach's Show

Athletic Dept. Announcements

Partners